72189 (021)

  CYBER

  یک میدان و یک ثروت
  در خانواده بزرگ سایبر، میدانی از فرصت ها در پیش روی شماست

  زندگی در سایبر

  مهم بودن تصمیم های شما
  ارتقاء کیفیت زندگی با درآمد مناسب
  احساس رضایت و لذت بردن از کار
  پیشرفت و رشد دانش تخصصی

  فرصت های شغلی

  فروش
  مدیر فروش
  بیشتر
  کارشناس فروش
  بیشتر
  انبار
  مدیر انبار
  بیشتر
  انباردار
  بیشتر
  حسابداری
  حسابدار
  بیشتر