این نظرسنجی به منظور ارزیابی رضایت مشتریان از گارانتی سایبر و نیز ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش و بازتاب آن طراحی شده است. ضمن تشکر از همکاری صمیمانه شما، خواهشمند است نسبت به تکمیل آن اقدام فرمایید.

نام و نام خانوادگی: *
شماره تلفن تماس (با پیش شماره):
شماره تلفن همراه: *
سئوالات نظرسنجی
میزان رضایت شما از کیفیت خدمات
نحوه همکاری و برخورد کارکنان
میزان رضایت از رفع مشکلات و نیازهای شما
رضایتمندی از مدت زمان ارائه شده خدمات
رضایتمندی از میزان پیگیری برای رفع مشکل
ارزیابی دانش و تسلط کارکنان
نحوه برخورد و پاسخگویی نمایندگی
نحوه دسترسی به نمایندگی
رضایت کلی از نحوه خدمات نمایندگی
میزان رضایت از بسته بندی پس از تعمیرات
رضایت از هزینه های تعمیرات
پیشنهادات و انتقادات:
کد امنیتی: