رم لپ تاپ DDR۳ تک کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز زپلین ظرفیت ۸ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۳ تک کاناله ۱۳۳۳ مگاهرتز زپلین اکسترا ظرفیت ۴ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۳ دو کاناله ۱۳۳۳ مگاهرتز زپلین اکسترا ظرفیت ۴x۲ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۳ تک کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز زپلین اکسترا ظرفیت ۲ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۳ تک کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز زپلین اکسترا ظرفیت ۴ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۳ تک کاناله ۱۳۳۳ مگاهرتز زپلین سوپرا ظرفیت ۲ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۳ تک کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز زپلین سوپرا ظرفیت ۲ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۳ تک کاناله ۱۳۳۳ مگاهرتز زپلین سوپرا ظرفیت ۴ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۳ تک کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز زپلین ظرفیت ۲ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۳ دو کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز زپلین ظرفیت ۸ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۳ تک کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز زپلین ورتکس ظرفیت ۸ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۳ تک کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز زپلین ورتکس ظرفیت ۴ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۳ تک کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز زپلین سوپرا ظرفیت ۸ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۴ تک کاناله ۲۱۳۳ مگاهرتز زپلین سوپرا ظرفیت ۴ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۴ تک کاناله ۲۱۳۳ مگاهرتز زپلین ظرفیت ۴ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۴ تک کاناله ۲۴۰۰ مگاهرتز زپلین ظرفیت ۸ گیگابایت

رم دسکتاپ DDR۴ تک کاناله ۲۴۰۰ مگاهرتز زپلین ظرفیت ۴ گیگابایت