کارت گرافیک افاکس مدل جی تی ۶۳۰ - حافظه ۴ گیگابایت

GT۶۳۰

کارت گرافیک افاکس مدل HD۶۴۵۰ - حافظه ۲ گیگابایت

HD۶۴۵۰

مادربورد افاکس مدل IH۶۱-MA

IH۶۱-MA

کارت گرافیک افاکس مدل جی تی ۶۱۰ - حافظه ۲ گیگابایت

کارت گرافیک افاکس مدل جی تی ۲۱۰ - حافظه ۱ گیگابایت