کارت گرافیک سافایر RX ۴۷۰ ماینینگ ادیشن - حافظه ۴ گیگابایت

RX ۴۷۰ MINING Edition

کارت گرافیک سافایر RX ۴۷۰ ماینینگ ادیشن - حافظه ۸ گیگابایت

RX ۴۷۰ MINING Edition

کارت گرافیک بایوستار مدل RX۵۸۰ - حافظه ۴ گیگابایت

RX۵۸۰

کارت گرافیک بایوستار مدل RX۵۷۰ - حافظه ۴ گیگابایت

RX۵۷۰

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ایکس ۷۵۰ تی آی - حافظه ۴ گیگابایت

GTX۷۵۰Ti

کارت گرافیک سافایر مدل NITRO RX ۴۶۰ - حافظه ۴ گیگابایت

NITRO RX ۴۶۰

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۷۴۰ - حافظه ۴ گیگابایت

GT۷۴۰

کارت گرافیک افاکس مدل جی تی ۶۳۰ - حافظه ۴ گیگابایت

GT۶۳۰

کارت گرافیک افاکس مدل HD۶۴۵۰ - حافظه ۲ گیگابایت

HD۶۴۵۰

مادربورد افاکس مدل IH۶۱-MA

IH۶۱-MA

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۷۱۰ - حافظه ۲ گیگابایت

کارت گرافیک بایوستار مدل جی ۲۱۰ - حافظه ۱ گیگابایت

کارت گرافیک افاکس مدل جی تی ۶۱۰ - حافظه ۲ گیگابایت

کارت گرافیک افاکس مدل جی تی ۲۱۰ - حافظه ۱ گیگابایت

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۲۲۰ - حافظه ۱ گیگابایت

GT۲۲۰

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۵۲۰ - حافظه ۱ گیگابایت

GT۵۲۰

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۲۴۰ - حافظه ۱ گیگابایت

GT۲۴۰

کارت گرافیک بایوستار مدل HD۵۴۵۰ - حافظه ۱ گیگابایت

HD۵۴۵۰