کارت گرافیک آرک تک مدل RTX۲۰۶۰ - حافظه ۶ گیگابایت

RTX۲۰۶۰ ۶GB

کارت گرافیک آرک تک مدل GT۷۳۰ - حافظه ۲ گیگابایت

GT۷۳۰ ۲GB

کارت گرافیک آرک تک مدل G۲۱۰ V۲ - حافظه ۱ گیگابایت

G۲۱۰ V۲ ۱GB

کارت گرافیک آرک تک مدل GT۶۱۰ - حافظه ۲ گیگابایت

GT۶۱۰ ۲GB

کارت گرافیک آرک تک مدل GTX۷۵۰Ti V۳ DDR۵ - حافظه ۲ گیگابایت

GTX۷۵۰Ti V۳ DDR۵ ۲GB