این نظرسنجی به منظور ارزیابی رضایت مشتریان از گارانتی سایبر و نیز ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش و بازتاب آن طراحی شده است. ضمن تشکر از همکاری صمیمانه شما، خواهشمند است نسبت به تکمیل آن اقدام فرمایید.

نام و نام خانوادگی: *
تلفن تماس: *
شماره تلفن همراه: *
سئوالات نظرسنجی
میزان رضایت شما از کیفیت خدمات
خیلی خوبخوبمتوسطضعیف
نحوه همکاری و برخورد کارکنان
خیلی خوبخوبمتوسطضعیف
میزان رضایت از رفع مشکلات و نیازهای شما
خیلی خوبخوبمتوسطضعیف
رضایتمندی از مدت زمان ارائه شده خدمات
خیلی خوبخوبمتوسطضعیف
رضایتمندی از میزان پیگیری برای رفع مشکل
خیلی خوبخوبمتوسطضعیف
ارزیابی دانش و تسلط کارکنان
خیلی خوبخوبمتوسطضعیف
نحوه برخورد و پاسخگویی نمایندگی
خیلی خوبخوبمتوسطضعیف
نحوه دسترسی به نمایندگی
خیلی خوبخوبمتوسطضعیف
رضایت کلی از نحوه خدمات نمایندگی
خیلی خوبخوبمتوسطضعیف
میزان رضایت از بسته بندی پس از تعمیرات
خیلی خوبخوبمتوسطضعیف
رضایت از هزینه های تعمیرات
خیلی خوبخوبمتوسطضعیف
پیشنهادات و انتقادات:
کد امنیتی: